Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan

Berkaitan dengan asas kewarganegaraan tersebut maka dalam suatu negara terdapat dua stelsel kewarganegaraan, yaitu stelsel aktif dan pasif.a. Stelsel aktif adalah orang harus aktif melakukan tindakantindakan hukum tertentu untuk dapat menjadi warga negara. Stelsel aktif dikenal dengan by registration. b. Stelsel pasif adalah orang dengan sendiri dianggap sebagai warga negara walaupun tanpa melakukan tindakan tertentu […]